הפאנלים יותקנו בתוך המקרר או המקפיא (לרוב מתחת למדפים בתוכו).

התקנת מקרר או מקפיא אורכת כ-20 דקות, ואינה דורשת את השבתתו.

הפאנלים עברו מספר רב של בדיקות ולידציה מחמירות לפי נוהל 126 של משרד הבריאות. בדיקות אלו נעשו על ידי גורם שלישי. בכל המבדקים הראו הפאנלים תוצאות זהות - הארכה משמעותית של זמן התגובה בעת תקלת חשמל או מקרר ואי פגיעה בתפקודו הרגיל.

חשוב לזכור כי בעת תקלת מקרר (בעיה במדחס המקרר) גנרטור או מצבר לא יעזרו. הפאנלים, לעומת זאת, נותנים מענה להפסקת חשמל וגם לתקלת מקרר. בנוסף, עלות גנרטור או מצבר - גבוהה מעלות התקנת פאנלים, וזה לפני שלקחנו בחשבון את התחזוקה השוטפת והעלויות הנוספות הנדרשות לגנרטור ומצבר.

מעבר להארכת זמן התגובה בעת תקלת חשמל או מקרר - הפאנלים שומרים על הטמפרטורה בעת פתיחת דלת שגרתית של המקרר או המקפיא. הסחורה שלכם תישמר בטמפרטורה מתאימה (אליה התכוון היצרן) ובנוסף התראות השווא במערכות שלכם יפחתו.

הפאנלים אינם דורשים תחזוקה שוטפת.